Temanumre

Her finder du alle temanumre af Pædagogisk Extrakt. Du kan læse magasinet online eller downloade det til din computer eller tablet i pdf-format.

2023

Pædagogisk Extrakt

Faglige strømme og drømme #22

Den pædagogiske faglighed er afgørende for den enkeltes muligheder og samfundets sammenhængskraft. Den er en del af vores fælles fundamentet. Pædagoger arbejder der, hvor livet udspiller sig.

I dette nummer af Pædagogisk Extrakt giver vi pædagogers faglighed en plads i solen. Vi folder den ud og viser den frem. Og så drømmer vi om en fremtid med højt til loftet, plads til forskellighed, musikalitet, frihed og mening.
Læs magasinet

2022

Pædagogisk Extrakt 21 - Flere, der trives mere…

Flere, der trives mere #21

I dette nummer af Pædagogisk Extrakt får du praksisnære og nuancerede bud på, hvordan pædagogikken kan bidrage til, at flere trives mere.
Læs magasin
Pædagogisk Extrakt - Et elskeligt rod

Et elskeligt rod #20

Læs med om alt det, der falder udenfor kasserne. Om det skæve, det sjove, det der ikke kan måles, styres og tvinges frem. Om hverdagens kaos og virkelighedens mange nuancer. Alt det, der får pædagog-hjerter til at smile.
Læs magasin

2021

Pædagogisk Extrakt 19

Pædagogik og Demokrati - #19

Demokratiet består af os alle og bærer i sig rettigheder for hver enkelt af os. 

I dette nummer af Pædagogisk Extrakt får du ny viden og ideer til dit pædagogiske arbejde med demokrati i praksis.

Læs magasinet
Pædagogisk Extrakt 18

Når pædagogik rimer på bæredygtighed - #18

Pædagoger må forholde sig til bæredygtighed. I dette nummer får du ny viden og inspiration til bæredygtighed i pædagogisk arbejde.

Læs magasinet

2020

Pædagogisk Extrakt 17 - Hvad har vi lært af corona?

Hvad har vi lært af corona? - #17

Hjemsendt, genåbnet, sanktioneret og disciplineret. Corona har fyldt – også i pædagogers arbejde. Men hvad har krisen egentlig lært os?
Læs magasinet

2019

Pædagogisk Extrakt 16 - Legen længe leve

Legen længe leve - #16

I dette temanummer undersøger vi, om der stadig er liv i legen. Om den børnekulturelle legekæde, hvor dåseput og far-mor-og-børn-lege overleveres fra de store til de små, stadig er i fuld vigør.
Læs magasin
Pædagogisk Extrakt 15 - Dannelse i en tech-tid

Dannelse i en tech-tid - #15

En smartphone i lommen og en tablet i tasken. Teknologien har over en generation revolutioneret hele måden, vi er sammen på.
Læs magasin

2018

Pædagogisk Extrakt 14 - Styring af pædagogers praksis

Styring af pædagogers praksis - #14

I dette temanummer sætter vi fokus på styring af pædagogers praksis. Vi spørger, om den stærke styringsdiskurs betyder, at pædagoger mister muligheden for at udøve faglige skøn.
Læs magasin
Pædagogisk Extrakt 13 - Æstetikken i pædagogikken

Æstetikken i pædagogikken - #13

Hvad kan æstetikken egentlig tilbyde pædagogikken? I dette temanummer kommer vi med mulige svar på dette spørgsmål.
Læs magasin

2017

Pædagogisk Extrakt 12 - Hverdagsliv

Hverdagsliv - Frisat eller rammesat? - #12

Hverdagslivet er under pres. Der sker en pædagogisk kolonisering af det ’ikke tilrettelagte’ og utilsigtede. Hvad gør det ved os – og hvordan svarer vi igen?
Læs magasin
Pædagogisk Extrakt 11 - Det handler om trivsel

Det handler om trivsel - #11

Vi sætter fokus på, hvordan pædagoger fortolker og arbejder med trivselsbegrebet. Og på alle de dilemmaer og muligheder, det skaber.
Læs magasin

2016

Pædagogisk Extrakt 10 - Køn

Køn - mere end bare drengene mod pigerne - #10

Køn er en magtfuld struktur, der påvirker de livs- og handlemuligheder, vi får og giver hinanden.
Læs magasin
Pædagogisk Extrakt 9 - Deltagelse

Må jeg være med? - #9

Deltagelse er et vigtigt begreb i pædagogers ordforråd. Men der ligger et pædagogisk paradoks i at arbejde professionelt med deltagelse.
Læs magasin

2015

Pædagogisk Extrakt 8 - Kroppen i pædagogikken

Kroppen i pædagogikken - #8

Temanummeret sætter fokus på Kroppen i pædagogikken og inviterer pædagoger og forskere til at fortælle, inspirere og begrunde, hvordan kroppen får plads i det pædagogiske arbejde.
Læs magasin
Pædagogisk Extrakt 7 - Outdoor

Outdoor - pædagoger udenfor - #7

Har du blik for uderummets særlige pædagogiske potentialer? Eller er naturen blot en smuk kulisse? Læs om outdoor-pædagogens rolle og muligheder
Læs magasin
Pædagogisk Extrakt 6 - Professionel dømmekraft

Professionel dømmekraft - #6

Pædagogerne kan slå hjerne og hjerte fra og følge en korrekt manual. Deres professionelle vurderinger og skøn bliver unødvendige i mødet med børn og brugere.
Læs magasin

2014

Pædagogisk Extrakt 5 - Inklusion

Inklusion - #5

Inklusionsbølgen ruller ind over os og forsyner både tilhængere og modstanderes møller med kraft og energi.
Læs magasin

2013

Pædagogisk Extrakt 4 - Sprog

Sprog - #4

Det er efterhånden et veldokumenteret faktum, at pædagoger spiller en afgørende rolle for børns sprogudvikling.
Læs magasin
Pædagogisk Extrakt 3 - Innovation

Innovation - #3

Vi folder det populære buzzword ud og giver dig inspiration til innovativ udvikling af den pædagogiske praksis.
Læs magasin

2012

Pædagogisk Extrakt 2 - Faglige mellemrum

Faglige mellemrum - #2

Få best practice og læs om eksperimenterende tiltag, der udfordrer vores forståelser af at lære i praksis.
Læs magasin
Pædagogisk Extrakt 1 - Medialisering

Medialisering - #1

Hvad kan en iPad (ikke)? Og hvorfor skal børn vide, at verden er større end google? Bliv klogere på erfaringer med iPad, Facebook og medieleg.
Læs magasin