Har du lyst til at anmelde for Pædagogisk Extrakt

Pædagogisk Extrakt vil inspirere og gøre pædagoger klogere. Derfor anmelder vi i hvert temanummer en ny fagbog, en hjemmeside eller en aktuel rapport, der er relevant for pædagoger 

Bliv en del af vores anmelderkorps

Kan du lide at læse fagbøger? Har du flair for at finde og formulere de vigtigste pointer i det, du læser? Og har du lyst til at formidle faglig viden til dine fagkolleger i et let og enkelt sprog? Så kan du blive en del af vores anmelderkorps.

I hvert temanummer anmelder vi en aktuel fagbog typisk fra Akademisk Forlag, Dafolo, Hans Reitzels Forlag og andre forlag, der udgiver bøger målrettet pædagoger. I sjældnere tilfælde er det en faglig rapport eller en tema-hjemmeside, vi gerne vil have anmeldt.

Det er ikke en forudsætning, at du er trænet i at skrive eller anmelde fagbøger, men du skal have lyst til at skrive og få redaktionel feedback. Kontakt redaktøren og bliv en del af vores anmelderkorps. Skriv til: ezb@via.dk

Sådan skriver du en anmeldelse i Pædagogisk Extrakt

En anmeldelse er en kort, afrundet tekst, der med eksempler formidler bogens centrale pointer og begrunder, hvorfor bogen er værd at læse.

Anmeldelsen skal være henvendt til pædagoger, der både kan arbejde i dagtilbud, i skole-fritidssammenhæng eller i det specialiserede område. Nogle fagbøger henvender sig naturligvis mere til bestemte dele af det pædagogiske felt - og det er fint at præcisere.

Målet er, at læseren får indblik i udgivelsen og også viden om, hvad den kan bruge den til. Er det mest teoretisk viden, læseren kan hente i bogen? Får man inspiration til handling med målgrupper eller er det primært en bog, der vil skabe debat? Er udgivelsen baseret på forskning eller mere på konkrete erfaringer?Hvordan kan den bruges i praksis? Som opslagsbog, til fordybelse - eller som oplæg til fagligt arbejde i personalegruppen?

 

Du kan med fordel bruge denne struktur, når du (læser og) skriver din anmeldelse: 

  • Hvad er titlen og hvem har skrevet bogen?
  • Hvilken format har udgivelsen? Er det en antologi, en grundbog, en tematisk opbygget arbejdsbog, en debatbog etc.
  • Hvad indeholder udgivelsen og hvordan er den bygget op? Hvad er de vigtigste pointer eller tematikker? Kom evt. med eksempler på centrale kapitler eller forfattere i en antologi, som du gerne vil fremhæve.
  • Hvem henvender bogen sig særligt  til? Hvem er den primære og sekundære målgruppen?
  • Hvad vil du særligt selv fremhæve ved bogen – konstruktivt? Og hvor savner du noget - kritisk?

Din anmeldelse må max. have et omfang på 2500 anslag, inkl. mellemrum. Du aftaler deadline og redaktionel feedback med redaktøren.

Se også Generelt om at skrive tekster til web, hvor du kan få inspiration til, hvordan du skriver tester, der skal publiceres og læses på web.