Skriv for Pædagogisk Extrakt

Pædagogisk Extrakt stiller spalteplads til rådighed for forskere, pædagoger og studerende, der har lyst til at dele viden og diskutere professionsaktuelle temaer. Vil du være med til at inspirere og påvirke den pædagogiske praksis - så har du muligheden her

Vi inviterer alle med faglig viden og vigtige fortællinger, der har bred interesse for pædagoger og det pædagogiske praksisfelt, til at skrive til Pædagogisk Extrakt.

I hvert enkelt temanummer vægter redaktionen, at der er artikler skrevet af både forskere og pædagoger. Som pædagog kan du også bidrage ved at dele din viden og erfaringer med en journalist, der så formidler dine pointer i en artikel. Studerende, der har gjort sig erfaringer som talentstuderende eller gennem bachelorprojektet har også en mulighed for at formidle deres viden og erfaringer.

I hvert temanummer inviterer Pædagogisk Extrakt en stemme ind, der med 'spids pen' sætter den aktuelle tematik i perspektiv og giver læseren en opsang eller gode ideer. På samme måde bringer vi i hvert nummer en anmeldelse af en aktuel udgivelse, der kobler sit til temaet. Det er pædagoger, der anmelder og anbefaler til pædagoger.

Kommende temanumre

Pædagogisk Extrakt udgiver to temanumre hver år. Redaktionen planlægger følgende temanumre, som du er velkommen til at tænke din artikelidé ind i:

  • Forår 2021: Når bæredygtighed rimer på pædagogisk arbejde
  • Efterår 2021: Pædagogik og demokrati

Vi modtager altid gerne forslag til aktuelle temaer, der har bred interesse og aktualitet  for målgruppen. Send en mail til redaktøren: ezb@via.dk.

Redaktionen

Bag Pædagogisk Extrakt står den ansvarshavende redaktør, der træffer alle afgørende beslutninger omkring magasinets indhold, grafiske udformning og distribution. Redaktøren er samtidig ansvarlig for den samlede redaktionelle proces.

I forbindelse med hvert temanummer nedsættes en ad hoc redaktionsgruppe, der kvalificerer det aktuelle tema og fungerer som medredaktør. Redaktøren rekrutterer til den udvidede reaktionsgruppe fra pædagoguddannelsens arbejdsfællesskab for forsknings- og udvikling. Inddragelse af andre faglige eksperter kan også ske, hvis redaktøren finder det relevant.

Artikler i Pædagogisk Extrakt undergår en grundig redaktionel sparring og bearbejdning, men ikke formel peer-review.