Pædagogisk Extrakt - et fagligt magasin om og til pædagoger

Pædagogisk Extrakt formidler ny faglig viden om aktuelle pædagogiske temaer. Gennem korte faglige artikler, podast, video og billeder møder du pædagoger og forskere, der gør dig klogere på nye forskningsfund og pædagogers professionelle virkelighed 

Om pædagogisk extrakt

Pædagogisk Extrakt er VIA Pædagoguddannelsens faglige online magasin og udkommer med to årlige temanumre. Det er gratis at abonnere på magasinet.

Magasinet er målrettet pædagoger i hele det pædagogiske praksisfelt ligesom pædagoguddannelsens studerende.           
Vi spørger blandt andet:

  • Hvad er 'extrakten' af den pædagogiske profession?
  • Hvad er det egentlig, den moderne pædagog kan, skal og vil?
  • Hvordan spiller VIA som uddannelses- og vidensinstitution en aktiv rolle i udviklingen af den pædagogiske profession?

Hvorfor pædagogisk Extrakt

Pædagogisk Extrakt har et mål om at styrke dialog og udveksling af viden mellem pædagogisk praksis og VIA – samt inspirere til holdning og handling. Det sker, når vi formidler ny viden og diskuterer og eksemplificerer aktuelle pædagogiske problemstillinger i et journalistisk og inviterende format, som pædagoger og studerende kan tilgå fleksibelt og gratis. Vi tror på, at pædagoger og studerendes mulighed for at møde ny pædagogisk viden, bliver kortere, når vi tilbyder den i forskellige og lettilgængelige formater.

Magasinets digitale format giver samtidig mulighed for let deling af faglige artikler, podcast og videoer blandt kollleger eller medstuderende. På den måde kan hele temanumre eller enkelte artikler eller podcast let bruges som ressource til:

  • personalemøder eller faglige temadage
  • forældreaftner - eller inspiration til pårørende
  • i undervisning og studiekredse på uddannelser og i forbindelse med kompetenceudvikling
  • eller i andre samenhænge, hvor faglige drøftelser er i fokus

Pædagogisk Extrakt differentierer sig fra andre forskningsformidlende magasiner eller tidsskrifter ved sit særlige fokus på professionsperspektivet og formidlingens tilfængelighed og fleksibilitet.

Hele vejen rundt om et aktuelt tema

Pædagogisk Extrakt er tematisk opbygget. Fx kan du hente og læse temanumre med overskrifter som 'Kroppen i pædagogikken' eller 'Længe leve legen'.

I hvert nummer stiller vi  skarpt på temaer, der har aktualitet og betydning for den pædagogiske profession. Vi bevæger os hele vejen rundt om tematikken og undersøger de udfordringer og muligheder, den bringer med sig. Vi gør os umage for at undersøge, hvordan temaet ser ud både hos pædagoger i dagtilbud, på skoler og i det specialiserede område. Samtidig henter vi viden fra udviklingsprojekter og beder forskerene om deres perspektiver.  I magasinet finder læseren også altid en anmeldelse af en aktuel udgivelse, der kobler sig til temaet.