Faglige artikler

Pædagogisk Extrakt tilbyder spalteplads til korte, faglige artikler, der har som mål at formidle ny, aktuel viden og inspirere pædagoger og pædagogstuderende. Vil du påvirke pædagogers holdning og inspirere til handling, så har du muligheden her.

Hvem kan bidrage

Alle med faglig interesse og viden inden for det pædagogiske område kan skrive en fagligt begrundet artikel til Pædagogisk Extrakt. Måske har du fund fra et forskningsprojekt, du har deltaget i? Måske arbejder du med et særligt fokus eller en pædagogisk metode, du gerne vil delagtiggøre andre i? Du forholder dig kritisk til et nyt tiltag på det område, hvor du arbejder? Eller I arbejder med et spændende udviklingsprojekter på din arbejdsplads, som du gerne vil fortæller om?

Det er ikke et krav, at du har erfaring med at skrive. Men du skal være klar til at arbejde med din tekst, så dit budskab står tydeligt frem. Som, bidragsyder skal du være indstillet på redaktionel feedback og på en kort produktionsproces. Det er også vigtigt, at du har mod på at prøve kræfter med det online format, som Pædagogisk Extrakt udgives i.

Sådan kan du opbygge din artikel

Pædagogisk Extrakt vil styrke dialog og udveksling af viden mellem pædagogisk praksis, forskning og pædagoguddannelsen. Vi vil gerne inspirere, udfordre holdninger og skubbe til handling. Derfor lægger vi vægt på, at artiklerne i magasinet formidler ny viden í et journalistisk og inviterende format, som pædagoger og studerende kan tilgå enkelt, fleksibelt og gratis.

Det betyder, at din artikel i Pædagogisk Extrakt skal:

 • være kort. Maximalt 5000 anslag , inkl. mellemrum
 • være journalistisk opbygget. Det betyder fx, at artiklen:
 • har én klar vinkel på det (måske) omfattende materiale, du sidder med. Du skal turde vælge det vigtigste ud og kunne formulere vinklen i én sætning. Fx Jeg vil fortælle at en stærk styret genåbningen af dagtilbud efter coronanedlukning skabte større trivsel for udsatte børn
 • har en præcis og relevant titel (rubrik), som målgruppen umiddelbart kan afkode, forstå og navigere efter.
 • har en manchettekst, der tydeligt opsummerer artiklens vinkel eller centrale pointe.
 • følger en journalistisk skrivemodel, der - i modsætning til en akademisk skrivemodel -  indleder med at præsentere centrale pointer eller fund og efterfølgende begrunder, uddyber og underbygger påstanden.
 • veksler mellem faktuelle og informative, oplevelsesorienterede og stemningsbårne afsnit.
 • har (få) relevante faglitterære referencer, men uden du anvender et traditionel akademisk noteapparat.
 • gerne gør brug af faktabokse, 'læs mere-bokse', modeller, foto, video eller illustrationer, der er med til at understøtte og dokumentere de fund og påstande, som artiklen formidler. 

Den redaktionelle proces

Det aktuelle temanummer udvikles og produceres med afsæt i de tematikker, som redaktionsgruppen løbende beslutter og annoncerer på Pædagogisk Extrakts hjemmeside. Se dem her

Pædagogisk Extrakt opererer med en meget kort produktionstid. Magasinet produceres over ét semester - enten fra august til december eller fra januar til juni. Den korte produktionstid betyder, at du som skribent indgår i følgende arbejdsgang:

Du kontakter redaktøren med en artikelidé, og I drøfter vinkel og indhold. Med afsæt i samtalen skriver og sender du efterfølgende dit artikeludkast til redaktøren.  

Redaktøren gennemgår og giver redaktionel feedback på din og andre indsendte artikeludkast med fokus på:

 • om det kobler sig hensigtsmæssigt til den aktuelle tematik,
 • om det kan antages med få korrektioner eller tilføjelser 
 • om det kræver en egentlig ny gennemskrivning 

I forlængelse af den redaktionelle feedback aftaler du og redaktøren det videre arbejde med artiklen og deadline for aflevering af den endelige artikel.

Som forfatter har du ansvar for:

 • at aflevere artiklen korrekturlæst og i word-format indenfor aftalte deadline.
 • at artiklen har en titel, en manchet og en byline.
 • at medsende eventuelle fotos, illustrationer og lignende i separate filer.
 • at formulere og medsende en kort 'OM'-tekst, der sammenfatter din titel, ansættelsessted og særlige faglige interesseområder

Redaktionsgruppen og teamet bag Pædagogisk Extrakt har ansvar for layout og endelig korrekturlæsning af artiklen. 

Pædagogisk Extrakt udgives med udgangen af semesteret (juni/december). Online magasinet udsendes gratis til alle abonnenter og kan frit hentes på Pædagogisk Extrakts hjemmeside.