Når du skriver tekster til web

Der er forskel på at læse tekster i en bog og på web. Når din modtager læser på computer, tablet eller telefon, kræver det derfor en særlig måde at tænke og skrive din faglige artikel eller anmeldelse på. Læs med her

Vi læser tekster på papir og på web forskelligt. Når du skriver en artikel eller en anden tekst, der skal udgives i et webformat, skal du derfor være opmærksom på, at:

 • webtekster er hypertekster. Det vil sige, at du kan linke til eller integrere andre webelementer fx video og lyd. På den måde kan du tilføje ekstra værdi til din tekst og understøtte dit budskab.
 • din modtager læser intuitivt og associativt, når han læser på web. I en bog følger vi (ofte) en allerede besluttet indholdsstruktur. Webteksten har en multimodal struktur, der gør vores læseadfærd mere fragmenteret og ukontrollerbar. Det skal vi tage højde for, når vi skriver.
 • webtekster giver modtageren mulighed for med et enkelte klik hurtigt at vælge til og fra. Det inviterer læseren til at være mere aktiv i sin læsning. Og det forpligter forfatteren.
 • webtekster skal være korte og overskuelige, for din (utålmodige) modtager læser på skærm – og lader sig let distrahere af andre elementer på enheden.
 

 Tænk firkantnet

Skriv rundt...

- Gør teksten let at scanne

- Skriv fokuseret: Hvad er det, du vil fortælle?

- Skab overblik med korte, logiske afsnit

- Skriv relevant: Hvad skal læseren med dit budskab?

- Lav overskrifter og underoverskrifter, der er entydige og indeholder centrale fokusord

- Skriv med indlevelse: Skab plads til identifikation

- Overvej, om du kan opstille afsnit eller pointer i punktform

- Skriv konkret: Få læseren til at se og forstå dit budskab

- Skab luft i teksten

- Skriv, så du tager læseren ved hånden: Læs mere, Klik her, se faktaboks, tjek videoen

- Overvej: Need to know, nice to know - no need to know...

 

- Skriv kort! Halvt så langt som på papir

 

 

Alt det, der supplerer din tekst

Pædagogisk Extrakt er et online magasin, der formidler viden og inspirerer til holdning og handling. Derfor er det vigtigt, at du allerede i den første ideproces overvejer, hvordan du kan udnytte de muligheder, som webformatet giver dig:

Video: 

 • brug video til selv at udfolde centrale pointer. Gør det kort - max 3 minutter
 • brug video til at ekseplificere og underbygge dit budkskab - fx ved at inddrage klip fra en praksissituation
 • interview kilder, der kan understøtte dit budskab eller komme med centrale udsagn. Fx børn eller andre brugere, der fortæller om deres opleveler, perspektiver etc.

Foto:

 • billeder er utrolig stærke i kommunikationen og kan være bærende for artiklen. Overvej fra starten, hvordan billeder fra det projekt, du gerne vil formidle eller de personer, der er centrale i din fortælling, kan indgå. Måske er du trænet i at fotografere ellers hjælper redaktionen gerne med råd og ideer.

Links:

 • du kan linke til vigtige undersøgelser eller opsummere vigtig litteatur, der måske også ligger online.
 • du kan linke til hjemmesider, vejledninger, inspirationsmaterialer mv. som måske er udviklet i forbindelse med dit projekt eller har en vigtitg funktion
 • du kan linkte til centrale kontaktpersoner eller myndigheder
 • vi linker altid direkte til din mailadresser og, hvis du ønsker det, fx til din UC Viden eller LinkedIn-profil. På den måde er det let for læseren at komme i dialog med dig, hente yderligere viden eller invitere dig til at holde oplæg mv.

Illustrationer

 • Illustrationer og modeller kan være bærende for din artikels budskab. Måske skriver du allerede med afsæt i en model? Måske kan du med fordel illustrere forløb, progression, nedslag gennem en illustration eller model. Det skaber webformatet mulighed for.

Lad dig inspirere

Du kan få et komkret indblik i, hvordan Pædagogisk Extrakt kombinerer tekst, lyd, billede og video ved at hente tidligere temanumre her.